Wat is PHP?

Home / Wat is PHP?

PHP is een server-side scripting programmeertaal, die ook bedoeld is om op webservers dynamisch webpagina’s te creëren.

Dit wil zeggen dat wanneer de gebruiker van een website een PHP-pagina opvraagt, er op de server op dat moment een pagina wordt aangemaakt op basis van alle gegevens die zich op de server bevinden, afhankelijk van de juiste actie die de bezoeker ondernam. Gebruik Het is op deze manier bijvoorbeeld mogelijk om een pagina met zoekresultaten samen te stellen met gegevens uit een database. Als de gegevens in de database veranderen, veranderen de gegevens die weergegeven worden op de pagina automatisch mee.

Dit biedt natuurlijk veel voordelen ten opzichte van statische paginaís, waarbij je bij veranderingen alle paginaís afzonderlijk zou moeten aanpassen. PHP-paginaís hebben meestal de extensie .php